Từ năm 2018, Chính phủ bố trí trả tiền đóng BHXH cho lao động trước năm 1995

Thứ sáu - 16/11/2018 15:15 128
Với 90,31% ĐBQH có mặt tán thành, chiều 14/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiến trúc.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỉ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 601.201 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách Trung ương là 1.019.599 tỉ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết
Nghị quyết cũng giao Chính phủ nhiệm vụ thu, chi NSNN và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn ĐBQH tỉnh. Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang. Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu và kinh phí sự nghiệp còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh...
Trong giai đoạn 2018-2020, Chính phủ thực hiện phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, theo tỉ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ. Điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2019 được Quốc hội quyết định. Chỉ đạo UBND các tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Cùng với đó, Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, để giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội này.
Trước đó, Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 của Ủy ban TVQH cho thấy, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ số liệu các khoản nợ của NSNN, xây dựng phương án thanh toán nợ cụ thể, bố trí vốn thanh toán theo đúng chủ trương và kế hoạch đề ra; có chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc kéo dài thời gian không giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Ủy ban TVQH cho rằng, về các khoản nợ Chính phủ, Chính phủ bảo lãnh, khoản nợ BHXH, các khoản nợ chính sách, trong thời gian qua, mặc dù thu ngân sách Trung ương khó khăn, nhưng Chính phủ đã quán triệt các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, trình Quốc hội bố trí chi NSNN hàng năm ưu tiên chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn. Báo cáo dự toán NSNN năm 2019 trình Quốc hội đã báo cáo phương án chi trả khoản nợ 22.000 tỉ đồng của BHXH; theo đó, từ năm 2018, bố trí trả nợ dần cả gốc và lãi. Đối với các khoản trả gốc, Chính phủ cũng đã báo cáo Quốc hội việc chi trả đầy đủ, đúng hạn.
Với ý kiến đề nghị xem xét giao nguồn vượt thu của các địa phương để đầu tư trở lại cho xây dựng cơ bản của địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, theo quy định của Luật NSNN, các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đối với số tăng thu so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên: Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; bổ sung quỹ dự trữ tài chính; bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng. Vì vậy, căn cứ kết quả thực hiện thu NSNN hằng năm, mới có thể xác định được số tăng thu ngân sách địa phương. Việc sử dụng nguồn tăng thu (sau khi đã trích 50% tăng thu dành để cải cách tiền lương theo quy định) thuộc thẩm quyền của địa phương.
Một số ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét, bố trí tăng kinh phí đối với các nhiệm vụ chi cụ thể, nên Ủy ban TVQH đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát. Qua rà soát cho thấy, Chính phủ đã bố trí cho các nhiệm vụ chi đúng quy định của Luật NSNN, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên theo Nghị quyết của Ủy ban TVQH và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ như: Chi hỗ trợ cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc miền núi khó khăn sinh con, bình đẳng giới cho vùng đặc biệt khó khăn; tăng chi cho y tế và quan tâm đến y tế dự phòng; kinh phí tu bổ, sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng theo Đề án 30a; đề nghị trích một phần khấu hao của ngành điện hỗ trợ cho các huyện khó khăn.
                                                                                                                                  V.Thu
 “Báo BHXH”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây