Toàn ngành BHXH tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Thứ tư - 28/11/2018 15:50 116
Sáng ngày 22/11, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ, Văn phòng Hội đồng Quản lý; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các quận, huyện.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2018 toàn Ngành tập trung quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 để tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo.
Tổng Giám đốc đề nghị, toàn Ngành tập trung vào các công tác: Thu, giảm nợ; trả sổ BHXH cho người lao động; rà soát cơ sở hộ dữ liệu hộ gia đình; chi KCB BHYT; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; giải quyết thủ tục hành chính… BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung vào trọng tâm trọng điểm, giải quyết các vướng mắc, bàn các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Theo Báo cáo của BHXH Việt Nam, đến tháng 11/2018, tổng số người tham gia: BHXH là 14,56 triệu người (trong đó, BHXH bắt buộc 14,31 triệu người, đạt 97,7% kế hoạch năm; BHXH tự nguyện: 254 nghìn người, đạt 76,6% kế hoạch năm); BH thất nghiệp: 12,24 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm; BHYT: 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,7% dân số.
Tổng số thu là 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm; tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH bằng 3,2% so với kế hoạch giao thu năm 2018.
Số người đã được cấp sổ BHXH 14,47 triệu người, đạt 99,35% so với số người tham gia BHXH; số người được cấp thẻ BHYT 82,36 triệu; số người được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH 79,37 triệu người, đạt 98,5% tổng số người tham gia có mã số BHXH. Tính đến ngày 20/11, cả nước đã rà soát, bàn giao được 13.128.858 sổ BHXH cho người lao động đang tham gia, đạt 99,66% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát biểu kết luận hội nghị.
Lũy kế 11 tháng đầu năm giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; tại thời điểm tháng 11 có khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Giải quyết 743.418 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.024.189 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 1.699.613 lượt người hưởng chế độ thai sản; 318.675 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. 11 tháng đầu năm giải quyết 161,14 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017.
Tính đến 20/11/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam thực hiện 64 nhiệm vụ. Trong đó, 33 nhiệm vụ đã hoàn thành; 31 nhiệm vụ trong hạn và không có nhiệm vụ quá hạn.
BHXH Việt Nam đã tham gia, góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT; kịp thời phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn còn một số tồn tại hạn. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến. Một số địa phương vẫn chậm chuyển số tiền đóng và hỗ trợ đóng BHYT từ nguồn ngân sách cho các đối tượng tham gia BHYT. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương; việc triển khai thực hiện công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT tại một số tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lợi dụng chính sách thông tuyến để đi KCB nhiều lần tại nhiều cơ sở KCB nhằm trục lợi quỹ BHYT..., vẫn còn phổ biến. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.
Tại điểm cầu BHXH tỉnh Nam Định.
Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.
Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, hai tháng cuối năm nhiệm vụ thu, giảm nợ và phát triển đối tượng còn rất nặng nề. Chính phủ vừa điều chỉnh chỉ tiêu thu của Ngành thêm 3.500 tỷ. BHXH Việt Nam vừa tổ chức 02 hội nghị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển BHXH tự nguyện.
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, các địa phương tập trung vào các giải pháp phát huy chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH trong đó tập trung vào thanh tra đột xuất, tập trung rà soát, đối chiếu với số liệu của cơ quan Thuế để phát triển đối tượng và đốc thu; mở rộng mạng lưới đại lý thu;… Ban Thu sẽ sớm thông báo điều chỉnh kế hoạch thu, gửi dự kiến thực hiện trước ngày 25/11, tính toán điều chỉnh phù hợp khả năng thu để các địa phương thực hiện.
Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc  Phạm Lương Sơn đề nghị BHXH tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ tập trung xử lý một số nhóm nhiệm vụ trong thực hiện chính sách BHYT. Từ ngày 01/12/2018, một số văn bản trong lĩnh vực có hiệu lực, trong đó có Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, đề nghị giám đốc BHXH các tỉnh phối hợp Sở Y tế nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện hai văn bản này vì tác động đến phát triển đối tượng, quyền lợi mức hưởng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; các Ban nghiệp vụ sớm có văn bản hướng dẫn để thực hiện. BHXH các tỉnh, thành phố tập trung cho công tác quyết toán năm 2018, đặc biệt, thực hiện quyết toán trên cơ sở hệ thống giám định điện tử. Toàn ngành cũng tập trung cho công tác đấu thầu thuốc, đấu thầu vật tư y tế; gắn trách nhiệm chính là khâu thẩm định xây dựng kế hoạch nhà thầu. Bên cạnh đó, cần phải quyết liệt thay đổi mô hình và tổ chức công tác giám định.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương chỉ đạo toàn Ngành tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng; kiểm soát chi phí KCB BHYT; tăng cường công tác giám định BHYT; rà soát dữ liệu hộ gia đình; kiểm soát công tác bàn giao sổ BHXH tới tận tay người lao động;…
Toàn Ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; hoàn thiện dự thảo Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trình Thủ tướng Chính phủ.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung của Chính phủ và các Bộ, ngành. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Khẩn trương xử lý những tồn tại trong công tác quyết toán năm 2017, đặc biệt là quyết toán chi phí KCB BHYT; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, đảm bảo chi phí năm 2018 trong phạm vi dự toán được giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các bệnh viện cập nhật kịp thời dữ liệu KCB BHYT lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay khi bệnh nhân ra viện; đồng thời lưu ý những cảnh báo bất thường và thông báo kịp thời để kiểm tra.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Ngành là hết sức nặng nề và đề nghị toàn ngành tập trung, quyết liệt hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
PV
“Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây