Toàn Ngành BHXH kịp thời có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Thứ sáu - 18/10/2019 09:40 44
Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019.
Theo đó, ngày 09/10/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019. Sau khi nghe đại diện Ban Thu báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2019; ý kiến của các đơn vị tham dự Hội nghị; Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là BHXH địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao; đồng thời, cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung. Trong đó, Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo, Ban Thu, tiếp tục đẩy mạnh đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan Thuế chuyển sang; phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019 hoàn thành ít nhất 75% số lượng đơn vị phải rà soát; thực hiện kiểm tra, nghiệm thu kết quả theo đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.
Phối hợp với Trung tâm CNTT nghiên cứu, xây dựng chức năng quản lý trên phần mềm TST đối với các đơn vị giải thể, phá sản, chủ là người nước ngoài bỏ trốn, dừng hoạt động. Theo dõi tình hình ban hành quyết định thanh tra tự động và kết quả thanh tra của BHXH các tỉnh cập nhật vào phần mềm quản lý; có văn bản phê bình BHXH các tỉnh chưa thực hiện đúng quy định; đồng thời báo cáo, đề xuất trình Tổng Giám đốc việc thực hiện thanh tra đột xuất tại một số đơn vị thuộc 10 BHXH tỉnh có sợ nợ BHXH, BHYT cao.
Cung cấp thông tin định kỳ 05 ngày một lần về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong công tác phát triển đối tượng, thu, giảm nợ; chuyển Văn phòng BHXH Việt Nam để thực hiện nhắn tin gửi Lãnh đạo Ngành và Giám đốc BHXH các tỉnh được biết. Chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức giao ban trực tuyến theo chuyên đề về công tác thu, phần mềm quản lý thu, sổ thẻ.
Ban Sổ - thẻ phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng bổ sung chức năng báo cáo chốt sổ bảo lưu đối với người dừng tham gia BHXH trên phần mềm TST để quản lý, vận hành; xây dựng, bổ sung chức năng cập nhật trả kết quả Mẫu C12-TS, Mẫu C13-TS; chức năng thay đổi địa chỉ liên hệ của đơn vị để Bưu điện cập nhật trên phần mềm TST.
Trung tâm CNTT trình Lãnh đạo Ngành ban hành kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu đối với người tham gia BHXH, BHYT có trùng số chứng minh nhân dân, trùng bộ tiêu chí định danh, trong đó nêu rõ thời gian hoàn thành và phương án xử lý đối với trường hợp BHXH tỉnh không hoàn thành đúng thời hạn. Xây dựng quy trình phê duyệt cấp mã số BHXH cho người tham gia tại Trung ương không để BHXH các tỉnh tự phê duyệt cấp mã số BHXH cho người tham gia, trình lãnh đạo Ngành. Phối hợp với Tổng Cục Thuế trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin về tình trạng hoạt động của đơn vị, số người tham gia, không tham gia BHXH sau khi BHXH các tỉnh rà soát, làm việc với đơn vị sử dụng lao động.
Trung tâm Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện.
Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Ban Thu tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân của 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 9 tháng đầu năm 2019 trình Tổng Giám đốc.
BHXH các tỉnh, thành phố tập trung quyết liệt tổ chức thực hiện Công văn 3045/BHXH-BT của BHXH Việt Nam đảm bảo hiệu quả; rà soát, đôn đốc các đơn vị hàng tháng, từ tháng 10/2019, mỗi tháng đạt tối thiểu đạt 25% tổng số đơn vị phải rà soát. Tập trung nhân lực, thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động, phải xử phạt vi phạm hành chính. Bám sát và đôn đốc trực tiếp các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính chuyển đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn pải thu của những tháng trước.
Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vân động; đặc biệt phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đối với lao động nghỉ việc. Rà soát việc thực hiện quy trình đôn đốc thu nợ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành kiến nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự. Định kỳ hàng tuần, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác thu để kịp thời có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao…/.
 Nguyễn Thủy
“Tạp chí BHXH”
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây