Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2019

Thứ ba - 12/02/2019 20:53 73
"Tăng cường phổ biến, cung cấp các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho các tổ chức, đặc biệt chú ý đến các đơn vị SDLĐ mới thành lập..."- đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch số 379/KH-BHXH về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2019, vừa được BHXH Việt Nam ban hành.
Theo đó, CBCCVC trong Ngành và các tổ chức, cá nhân sẽ được phổ biến, giáo dục một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2018-2019. Trong đó, tập trung vào một số văn bản như: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Tiếp cận thông tin và các nghị định hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần và các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH; Nghị quyết số 56/2017/QH14; Nghị quyết số 8, 10-NQ/CP và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Tích cực đăng tải, phổ biến các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kết quả cải cách TTHC của Ngành trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam, Trang TTĐT của BHXH các tỉnh, thành phố; Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Ngành và đề nghị công nhận bổ sung các báo cáo viên pháp luật mới.
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2019 nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của CBCCVC trong Ngành về pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của các đối tượng tham gia BHXH.
Kế hoạch cũng luôn bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2019. Thực hiện gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Thực hiện thường xuyên, liên tục, xây dựng cụ thể trong chương trình công tác của cơ quan BHXH các cấp. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, quy định về TTHC thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho các DN mới thành lập trên địa bàn với nội dung cụ thể, dễ hiểu, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.
BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả việc phổ biến cho các đối tượng là CCVC, NLĐ thuộc BHXH tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm về BHXH Việt Nam trước ngày 10/5/2019.
Lê An
“Báo BHXH”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây