Quy định mới về thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Thứ ba - 30/10/2018 07:11 192
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Điểm đáng chú ý của Nghị định này là vấn đề liên quan đến thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho NLĐ.
Nghị định nêu rõ, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người SDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người SDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có).

Trong đó, thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người SDLĐ bao gồm: Thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người SDLĐ theo HĐLĐ; thời gian được người SDLĐ cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị TNLĐ-BNN; nghỉ hằng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động; nghỉ việc để hoạt động Công đoàn theo quy định của pháp luật về Công đoàn; nghỉ để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người SDLĐ trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định của Bộ luật Lao động.
Thời gian NLĐ đã tham gia BH thất nghiệp bao gồm: Thời gian người SDLĐ đã đóng BH thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật về BH thất nghiệp, thời gian người SDLĐ đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, BH thất nghiệp.
Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc.
Bên cạnh việc quy định thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm của NLĐ, Nghị định 148/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người SDLĐ.
Ngoài ra, Nghị định cũng đề ra quy định thời hạn thanh toán quyền lợi của NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ. Cụ thể: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, người SDLĐ và NLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, thuộc một trong các trường hợp sau:
1- Người SDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
2- Người SDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
3- Người SDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của Bộ luật Lao động hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia tách DN, HTX, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của Bộ luật Lao động.
Nghị định cũng bổ sung quy định tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Theo đó, tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5, Điều 42 hoặc Khoản 2, Điều 43 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm người SDLĐ hoặc NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.
Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.
Thanh Hằng
 ‘Báo Bảo hiểm xã hội’
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây