Quản lý thu BHYT đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng

Thứ sáu - 03/01/2020 07:54 7
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4857/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) quản lý và hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ.
Theo Công văn, thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp còn vướng mắc trong việc hạch toán số tiền phải thu, số tiền ghi thu BHYT cho người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng. Nguyên nhân do BHXH các tỉnh khi lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT chưa chi tiết theo từng loại chế độ quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ví dụ: Hưu quân đội do quỹ BHXH đóng, hưu quân đội do ngân sách nhà nước đóng…
Để việc quản lý và hạch toán số tiền phải thu, ghi thu BHYT đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương chỉ đạo:
Phòng Chế độ BHXH/Tổ thực hiện chính sách BHXH thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp với danh sách cấp thẻ BHYT; lập Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 chuyển Phòng Quản lý thu/ Tổ Thu, lưu ý khi lập Mẫu D03-TS tách “Đối tượng tham gia” theo từng loại chế độ; hoàn thành việc lập Mẫu D03-TS hằng tháng của năm 2019 xong trước ngày 31/12/2019; từ tháng 01/2020, hằng tháng, thực hiện việc lập phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng vào Mẫu D03-TS.
Bộ phận Thu nhận Mẫu D03-TS do tổ chức BHXH đóng hằng tháng từ Bộ phận chính sách BHXH lập kể từ ngày 01/01/2019; cập nhật Mẫu D03-TS hằng tháng kể từ ngày 01/01/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 vào phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; từ tháng 01/2020, hằng tháng thực hiện việc cập nhật phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng./.
PV
"Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam"
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây