Nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Thứ hai - 07/01/2019 08:01 78
Với mục tiêu phấn đấu lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2019 với chủ đề: “Công chức, viên chức Ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam” tại Công văn số 07/BHXH-TĐKT.
Ảnh minh họa.
Công văn nêu rõ, năm 2019 là năm bản lề Ngành BHXH thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Vì vậy, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hướng tới Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định phát động phong trào thi đua yêu nước đặc biệt năm 2019 với chủ đề: “Công chức, viên chức Ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”.
Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn Ngành BHXH và đạt được kết quả, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 32,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 28% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 89% so với dân số; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi thấp hơn năm 2018.
Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát Quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; sử dụng an toàn, hiệu quả, bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật tăng, giảm dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, di, biến động 100% dân số cả nước; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các Bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.
Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo Nghị quyết 96/NQ-BCS ngày 24/08/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, trong việc rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn cả nước.
Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.
Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Chủ động phát động, tổ chức kết hợp phong trào thi đua năm 2019 với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Kết thúc năm, căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân đạt được để lựa chọn đại diện xuất sắc, tiêu biểu phù hợp, đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kêu gọi tập thể, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019./.
PV
“Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam”
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây