Ngành BHXH triển khai nhiệm vụ thu BHXH, BHYT năm 2019: Nhiều thay đổi lớn

Thứ tư - 16/01/2019 22:38 59
Chiều 15/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam; thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tecapro. Tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo và đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH và Bưu điện tỉnh, thành phố; đại diện BHXH các quận, huyện.
 
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu tại hội nghị
Thay đổi trong giao chỉ tiêu và thanh tra chuyên ngành
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể trong Ngành. Sang năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai quyết liệt những công tác này, nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của năm trước với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, từ năm 2019, hàng tháng, toàn Ngành sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để triển khai, đánh giá trên toàn quốc, tập trung vào việc phối hợp giữa cơ quan BHXH với các sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, về công tác thu nợ sẽ có thay đổi lớn, khi BHXH Việt Nam thực hiện ban hành tự động quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất trên phần mềm của Ngành và được quản lý, giám sát tập trung tại BHXH Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến đơn vị SDLĐ (Mẫu C12) cũng được triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn. Việc cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, mỗi năm có sự biến động trong khoảng 3 triệu người, nhưng năm 2018 mới được khởi động thực hiện. Do đó, năm 2019 sẽ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc này, với sự phối hợp của ngành Bưu điện để bám sát được thực tế, đảm bảo chất lượng nguồn dữ liệu…
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương
Chuẩn bị cho những nhiệm vụ này, ông Vũ Mạnh Chữ- Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, từ năm 2019, hàng ngày Ban Thu sẽ tổng hợp, đánh giá tiến độ thực hiện ở từng BHXH tỉnh. Nếu địa phương nào không có biến động về số thu trong ngày, Ban Thu sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ngành. Về phát triển đối tượng tham gia, Ban Thu đã hoàn thiện dự thảo một số phương án trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương, để trình lãnh đạo Ngành và gửi BHXH các tỉnh, thành phố đóng góp ý kiến.
Theo đó, trong phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, sẽ tập trung vào giải pháp thông qua dữ liệu ngành Thuế; từ đó rà soát, đánh giá, phân loại DN và NLĐ cần tuyên truyền, vận động. Bên cạnh đó, cũng có sự thay đổi về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện theo giai đoạn 3 năm. Các chỉ tiêu này sẽ căn cứ trên các số liệu thống kê của BHXH Việt Nam và lực lượng lao động, tốc độ tăng trưởng lao động ở các địa phương; đảm bảo toàn Ngành phải đạt tỉ lệ đối tượng tham gia BHXH so với lực lượng lao động là: Năm 2019 (30,8%); năm 2020 (33,5%); năm 2021 (35,1%). Những tỉnh có nhiều DN, KCN thì chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ cao hơn. Những tỉnh miền núi thì chỉ tiêu phát triển đối tượng tham BHXH tự nguyện sẽ cao hơn.
Đặc biệt, trong phát triển BHXH tự nguyện, Ban Thu đã trình lãnh đạo Ngành phê duyệt phương án BHXH các tỉnh phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia, với chỉ tiêu cũng được giao theo giai đoạn 3 năm; đảm bảo số đối tượng tăng mới năm 2019 là 220.000 người; năm 2020 là 240.000 người; năm 2021 là 260.000 người. Ngoài chỉ tiêu đã được phía Bưu điện xác nhận và phấn đấu, Ban Thu sẽ căn cứ tình hình từng địa phương để giao thêm phần phát triển đối tượng BHXH tự nguyện cho riêng BHXH các tỉnh, thành phố tự đảm nhận.
 
Đại biểu tham dự tại các điểm cầu địa phương
Trong công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, Ban Thu đã phối hợp với Trung tâm CNTT, Vụ Thanh tra- Kiểm tra xây dựng quy trình thanh tra đột xuất tự động. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu quản lý thu của Ngành, phần mềm sẽ xác định những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên và tự động ban hành quyết định thanh tra đột xuất, biên bản thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi về các địa phương. BHXH các tỉnh có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhân lực để thực hiện quyết định thanh tra theo đúng quy định. Việc thực hiện sẽ được cập nhật trên hệ thống phần mềm để theo dõi, báo cáo lãnh đạo Ngành.
Về cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, theo ông Chữ, hiện các tỉnh thực hiện chậm, nên BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa. Tương tự, BHXH các tỉnh cũng phải nhanh chóng ký hợp đồng với Bưu điện thực hiện in và chuyển phát Mẫu C12; nếu tự làm thì phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tiến độ và chất lượng công việc.
Những việc cần làm ngay
Tại hội nghị, nhiều địa phương đã trình bày một số kinh nghiệm trong thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; in chuyển phát Mẫu C12. Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng, thanh tra chuyên ngành tự động đều được các địa phương đồng thuận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện giải pháp.
 
Đại diện Tổng Công ty Bưu điện phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Minh Đức- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện cho biết, từ nền tảng năm 2018, Bưu điện xác định trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với ngành BHXH trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng Công ty Bưu điện cũng luôn xác định những nhiệm vụ như phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, chuyển phát Mẫu C12 và nhiều nhiệm vụ thường kỳ khác là những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Do vậy, sẽ có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ để thực hiện tốt hơn nữa công việc này. "Bưu điện mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, nhất là với nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, như ban hành các quy trình triển khai hội nghị khách hàng..."- ông Đức nói.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai 3 nhiệm lớn của Ngành trong công tác thu ngay từ đầu năm 2019. Cụ thể: Ban Thu phải nhanh chóng tính toán để tạm giao ngay chỉ tiêu thu, để BHXH các tỉnh, thành phố chủ động đốc thu, phấn đấu toàn Ngành đạt số thu trong tháng 1/2019 thấp nhất là 30.000 tỉ đồng. Đặc biệt, phải khẩn trương hoàn thiện dự thảo về các phương án thu, phát triển đối tượng để gửi BHXH các tỉnh lấy ý kiến đóng góp, sau đó tổng hợp, hoàn thiện lần cuối trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành.
Về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất tự động- đây là một quy định đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng ý tổ chức thực hiện. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các quy trình để trình lãnh đạo Ngành ký ban hành thực hiện ngay. Các tỉnh khi triển khai thực hiện phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc, để BHXH Việt Nam nắm tình hình, từ đó bố trí tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến.
Về thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, các tỉnh phải bắt tay triển khai ngay, trong đó tập trung vào 4 nội dung như: Số đối tượng tăng mới, số đối tượng giảm do chết, số đối tượng tách hộ và số đối tượng chưa tham gia BHYT… Việc in và chuyển phát Mẫu C12, Ban Sổ- thẻ phải trực tiếp theo dõi, giám sát để có thể chuyển được đến tận tay chủ SDLĐ, vì đây là thủ tục quan trọng trong quy trình kiểm tra, thanh tra, xử phạt đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Hàng tháng, Ban Sổ- thẻ báo cáo nội dung công việc này với lãnh đạo BHXH Việt Nam.
Cũng tại hội nghị, đại diện Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 77 cá nhân, 28 tập thể trong Ngành, do có thành tích xuất sắc trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2018.
Phạm Chính
'Báo Bảo hiểm xã hội'
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây