Ngành BHXH: Sẵn sàng cho những bước tiến mới

Thứ tư - 02/01/2019 15:54 73
Trần Đình Liệu- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ cho người thụ hưởng, đạt kết quả ấn tượng trong cải cách TTHC và ứng dụng CNTT… Đây là những tiền đề để năm 2019 toàn Ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc.
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Năm 2018, ngành BHXH tiếp tục đạt những kết quả ấn tượng trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tính đến ngày 31/12/2018, cả nước đã có trên 14,6 triệu người tham gia BHXH; trên 83,1 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số)- vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đã có những chuyển biến tích cực khi số người tham gia và số thu ngày càng tăng; số nợ BHXH, BHYT tiếp tục giảm mạnh.
 
Bên cạnh đó, toàn Ngành đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết cho 676.605 người hưởng trợ cấp một lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và chi trả chi phí KCB BHYT cho hơn 146 triệu lượt người. Phối hợp chặt chẽ với ngành LĐ-TB&XH giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp; bàn giao 13.128.858 sổ BHXH cho NLĐ quản lý (đạt gần 100% số lao động đang tham gia BHXH); cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho hầu hết số người tham gia BHXH…
Để đạt được kết quả đó, Ngành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT được triển khai quyết liệt, hiệu quả; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ. Công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT tiếp tục có bước tiến vượt bậc; đã giảm thời gian nộp BHXH của DN từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ; giảm từ 115 TTHC xuống còn 28 thủ tục. Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT và Trung tâm Dịch vụ khách hàng tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tư vấn, giải đáp cho người dân, NLĐ.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
Theo mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW, đến năm 2021, toàn quốc có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức ASEAN+4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%...
Như vậy, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo rất nặng nề, đòi hỏi toàn Ngành phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Đáng chú ý, cần nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ đóng vào quỹ BHXH theo hướng hài hoà quyền lợi giữa người SDLĐ và NLĐ…
Theo đó, cần phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương liên quan chính sách BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, nhất là các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ, Bộ luật Hình sự… Xác định rõ vai trò của công tác thu và phát triển đối tượng tham gia; tính toán, xác định rõ nguồn thu của từng quỹ thành phần, giúp đảm bảo cân đối các quỹ theo hướng bền vững; công khai, minh bạch các quy trình TTHC.
Đặc biệt, cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng như: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, đối thoại, thảo luận nhóm, tư vấn, phát tờ rơi… về chính sách BHXH, BHYT với người dân, NLĐ ngay tại DN hoặc cộng đồng dân cư. Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, có thể vận động người dân đăng ký tham gia ngay BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Một trong những giải pháp quan trọng, đó là hàng tháng cần chủ động thông báo kịp thời tình hình đóng BHXH, BHYT cho các chủ SDLĐ; thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT hàng năm cho NLĐ theo kết quả trả sổ BHXH. Chủ động phối hợp với ngành KH-ĐT, Thuế… chia sẻ cơ sở dữ liệu để phân loại, vận động DN đăng ký tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu điện và các hội, đoàn thể vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động phối hợp với Công an, Thanh tra, LĐ-TB&XH, LĐLĐ… thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất và công bố công khai những đơn vị, DN vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, thanh tra và xử lý nghiêm những đơn vị cố tình chuyển các khoản phụ cấp làm căn cứ tính đóng BHXH thành các khoản phúc lợi khác để trốn đóng BHXH…
“Điểm nhấn”- Bước đột phá mới!
Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2019, ngành BHXH có trách nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có những nhiệm vụ sẽ là “điểm nhấn”- thể hiện sự phát triển, đột phá của Ngành như: Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; cung cấp hệ thống chăm sóc khách hàng với 8 dịch vụ trên nền tảng ứng dụng CNTT; tập trung vào Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP để các cấp chính quyền vào cuộc vận động nhân dân tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.
Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và trong năm 2019 sẽ thí điểm ở một số địa phương việc cấp thẻ BHYT điện tử. Việc này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục KCB, thời gian giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi BHYT. Đồng thời, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục như: In, gia hạn thẻ, đổi thẻ, thu hồi thẻ… giúp giảm phiền hà cho người dân và DN. Ngành cũng sẽ triển khai 8 dịch vụ trên nền tảng ứng dụng CNTT gồm: Chăm sóc hỗ trợ khách hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng trang Fanpape của ngành BHXH; xây dựng chuyên trang hỗ trợ người dân, tổ chức và DN; đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN; thanh toán điện tử; ứng dụng qua di động và qua tin nhắn thương hiệu… Qua đó, giúp người tham gia có thể tra cứu quá trình đóng- hưởng BHXH, BHYT; thông tin thẻ BHYT; lịch sử KCB BHYT… nhằm tăng tính tương tác với người tham gia.
Trong năm 2019, sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, chú trọng phân loại, phân nhóm địa phương để giao chỉ tiêu phù hợp. Đối với BHXH tự nguyện, BHXH các tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia, với sự tham gia của Bưu điện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho tỉnh giao chỉ tiêu cho UBND cấp huyện/xã; đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ một phần mức đóng cho người tham gia; phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị trực tiếp như phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu của ngành Thuế để có giải pháp thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT; tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH đối với ít nhất 50% số đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên và áp dụng phương thức tự động ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất; kiên quyết xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với đơn vị cố tình vi phạm theo quy định pháp luật.■
“Báo BHXH”
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây