Ngành BHXH: Nỗ lực triển khai hiệu quả 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thứ sáu - 06/01/2017 13:36 112

Ngày 03/01, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cải cách hành chính (CCHC) và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

TKNV 030117 13.JPGTham dự Hội nghị, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an…; về phía BHXH Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc, cùng lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố. 

Tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình Hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 với nhiều mục tiêu, định hướng và tư duy mới. Theo đó, Ngành BHXH đã bám sát tinh thần Nghị quyết của Đảng, tuân thủ các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo báo cáo kết quả công tác năm 2016
và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ngành BHXH tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết, năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Công tác thu và phát triển đối tượng, tính đến 31/12/2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 76,1 triệu người, đạt 101,5% kế hoạchđược giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015. Trong đó số người: tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia BH thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203 nghìn người; và tham gia BHYT là 75,9 triệu người, đạt 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2016, toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 256.874 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2015. Nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát, giảm về số tiền và tỷ lệ số phải thu so với cuối năm 2015. Tính đến 31/12/2016 số nợ là 7.795 tỷ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỷ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu); trong đó, nợ BHXH là 6.716,2 tỷ đồng, nợ BH thất nghiệp là 337 tỷ đồng và nợ BHYT là 742,2 tỷ đồng.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, năm 2016, toàn Ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 8,67 triệu lượt người (chưa bao gốm khối lực lượng vũ trang), tăng 640 nghìn lượt người (7,9%) so với năm 2015; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 144 triệu lượt người, tăng 14 triệu lượt người (10,8%) so với năm 2015. Phối hợp giải quyết cho 846.262 lượt người hưởng chế độ BH thất nghiệp, tăng 102.945 lượt người (13,9%) so với năm 2015. Theo đó, toàn Ngành ước chi 235,7 nghìn tỷ đồng (tăng 16,6% so với năm 2015), trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách là 43,8 nghìn tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ là 117,3 nghìn tỷ đồng; chi quỹ BH thất nghiệp là 5,2 nghìn tỷ đồng; và chi từ quỹ BHYT là 69,4 nghìn tỷ đồng.

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục đơn giản, thuận tiện, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; tình trạng trùng thẻ BHYT cơ bản được kiểm soát; việc cấp sổ BHXH theo mẫu mới từ 01/01/2016được thực hiện đồng bộ, không phát sinh vướng mắc lớn; việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đã có bước tiến lớn khi thực hiện liên thông dữ liệu, thí điểm phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, phần mềm giám định BHYT và đăng tải dữ liệu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên môi trường mạng Internet tại một số địa phương,...

Công tác thực hiện chính sách BHXH, năm 2016 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật BHXH sửa đổi, toàn Ngành đã tập trung hoàn thiện các quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH phù hợp với các quy định mới; theo đó,kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật BHXH sửa đổi; bên cạnh đó, các địa phương cũng đã bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, sáng tạo, chủ động trong việc cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động và qua bưu điện, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chế độ BHXH.

Công tác thực hiện chính sách BHYT, trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Nhiều quy định mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung như: quy định về thông tuyến KCB BHYT; quy định về điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc,… được triển khai kịp thời. Trước tình trạng gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường những tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung đánh giá nguyên nhân và các yếu tố tác động đến việc gia tăng chi phí KCB BHYT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT, đặc biệt tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao bất thường; đồng thời phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện liên thông dữ liệu vào hệ thống thông tin giám định BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những cơ sở KCB BHYT không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 152/TB-VPCP.Với chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam và sự vào cuộc tích cực của BHXH các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan chức năng, trong 6 tháng cuối năm, các hiện tượng bất thường làm gia tăng quỹ KCB BHYT đã dần được khắc phục. 

Các đại biểu dự Hội nghị

Công tác thanh tra, kiểm tra, năm 2016, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cơ quan BHXH (có hiệu lực từ 01/6/2016), đồng thời tập trung xây dựng quy định, quy chế và các điều kiện hoạt động cho tổ chức thanh tra của Ngành; phối hợp với Thanh tra Chính phủ đào tạo, cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho 456 viên chức và 70 công chức, nâng tổng số công chức, viên chức được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đạt trên 1.000 người. Trong năm, BHXH Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, Thanh tra Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước,... thanh tra, kiểm tra tại 16 BHXH tỉnh, thành phố; Kiểm toán báo cáo tài chính của 11 BHXH tỉnh, thành phố và kiểm toán dự án công trình đầu tư xây dựng cơ bản tại 05 BHXH tỉnh, thành phố. BHXH các địa phương thực hiện kiểm tra tại gần 14.000 đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu, thu hồi 119,5 tỷ đồng (trong đó có 32,5 tỷ đồng từ năm 2015 chuyển sang) và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 112 đơn vị, cá nhân.
Công tác tuyên truyền, trong năm đã có sự chuyển biến mạnh mẽm theo hướng thiết thực, hiệu quả, vớitần suất thông tin cao, phạm vi thông tin được thực hiện rộng rãi đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn,... góp phần làm cho NLĐ và nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT. Từ các hoạt động phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí, đã có trên 4.500 tin, bài, phóng sự, tọa đàm tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT được đăng tải, phát sóng(tăng 1,5 lần so với năm 2015). Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về BHXH, BHYT và cũng là lần đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và của toàn thể xã hội.
Năm 2016, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được BHXH Việt Nam quan tâm chỉ đạo, trong đó nổi bật là việc tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương theo quy định tại Nghị định số 01/2016 của Chính phủ; hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và các phòng, BHXH cấp huyện giai đoạn 2016-2021; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được thực hiện phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Ngành;…
Công tác CCHC thời gian qua được triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ; quy trình, thủ tục tiếp tục được nghiên cứu cải tiến; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm; tác phong làm việc lấy doanh nghiệp, người tham gia làm trung tâm phục vụ được quán triệt toàn Ngành;... Theo đó, công tác CCHC đã có những kết quả đáng ghi nhận, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước đánh giá cao. Cụ thể, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành được cắt giảm xuống còn 32 thủ tục (giảm 01 thủ tục so với thời điểm cuối năm 2015), thành phần hồ sơ giảm 32%; tiêu thức tờ khai, biểu mẫu giảm 42%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 54%; thời gian giao dịch thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp với cơ quan BHXH dự kiến giảm còn 45 giờ/năm…
Công tác ứng dụng CNTT, trong năm qua, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các dự án về CNTT phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động của Ngành và thực hiện các giải pháp về CNTTđể triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử như: xây dựng Trung tâm dữ liệu; Hệ thống và Cổng thông tin thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; Hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin để phục vụ liên thông, kết nối thông tin trong và ngoài Ngành; hoàn thành việc xây dựng dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử và triển khai hệ thống thư điện tử của Ngành; triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh hệ thống cơ sở dữ liệu; tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng CNTT, qua đó cung cấp môi trường vận hành hiện đại, an toàn, ổn định cho các hoạt động ứng dụng CNTT của Ngành. 

Ông Lê Thanh Sinh, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung chia sẻ, thảo luận, đánh giá về những mặt còn hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT, kiểm soát chi phí KCB BHYT, CCHC, ứng dụng CNTT,… đồng thời dự báo những khó khăn, thách thức với Ngành trong năm 2017 và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động 

Bước sang năm 2017, Ngành BHXH xác định tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 08 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương báo cáo Ban Bí thư tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012- 2015 và 2020” và Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013- 2020”. Tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở KCB; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. 

Thứ tư, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tích cực tham gia.

Thứ năm, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho NLĐ; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính của Ngành theo quy định mới của Chính phủ, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của Ngành. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ bảy, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ Đề án "Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ KCB đến khả năng cân đối quỹ BHYT" và Đề án "Xây dựng mô hình tổ chức BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ở Việt Nam" được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các chương trình ủng hộ, từ thiện đang được triển khai trong cả nước và trong toàn Ngành.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong năm 2016 toàn Ngành đã rất nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, theo đó, lĩnh vực CCHC, ứng dụng CNTT đã có những bước tiến tốt; công tác thu và phát triển đối tượng tham gia hoàn thành vượt kết hoạch, nợ đọng được khắc phục,… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách BHXH, BHYT năm qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nên kết quả thực sự chưa khởi sắc như mong đợi. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2016, bước sang năm 2017, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc và BHXH 63 tỉnh, thành phố ngoài việc bám sát các mảng công việc trọng tâm theo kế hoạch đề ra, cần phải chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp theo yêu cầu đặt ra của công tác BHXH, BHYT trong năm nhằm chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân và NLĐ, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Bài và ảnh: BAT-AK

Nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây