Năm 2020: Cắt giảm, đơn giản hóa quy định về BHXH của doanh nghiệp đạt mức trung bình ASEAN 4

Thứ tư - 14/11/2018 14:55 102
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, năng suất của nền kinh tế; trong đó, có một số nội dung liên quan đến BHXH.
(Ảnh minh họa)
Tại Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và năng chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh. Trong đó, cụ thể, sẽ cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; hạn chế tối đa việc ban hành mới các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết. Đến năm 2020, cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế và BHXH để đạt điểm số trung bình của ASEAN 4 theo Chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB); giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức theo Khảo sát PCI đến năm 2020; công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang mạng internet của cơ quan có thẩm quyền; chi phí thuế, BHXH của doanh nghiệp theo Chỉ số Môi trường kinh doanh giảm xuống mức trung bình ASEAN 4.
Liên quan đến BHXH, tại Chương trình hành động Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế liên thông về đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai báo nộp thuế, khai báo lao động và khai báo đối tượng người lao động thuộc diện tham gia BHXH. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi pháp luật về BHXH điều chỉnh tỷ lệ đóng vào Quỹ BHXH theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về chi phí không chính thức, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp; công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích những điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính; xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước...
Tùng Anh
'Báo Bảo hiểm xã hội'
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây