Năm 2019: Dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do NSNN đảm bảo

Thứ hai - 21/01/2019 12:38 82
Vừa qua, BHXH Việt Nam ra Quyết định số 2665/QĐ-BHXH về việc Công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Quyết định số 2949/QĐ-BHXH ngày 04/12/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Công khai tài chính; quản lý, sử dụng tài sản, kết quả kiểm toán, thanh tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; Quyết định số 2663/QĐ-BHXH ngày 28/12/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc giao dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019, BHXH Việt Nam công bố công khai số liệu dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.
Cụ thể, tổng chi lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 là 47.336.620 triệu đồng, được phân bổ cho 64 đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam để bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng các chính sách trên trong phạm vi cả nước. Trong đó, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số chi lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo lớn, bao gồm: TP.Hà Nội 8.904.298 triệu đồng; TP.Hồ Chí Minh 1.879.108 triệu đồng; TP.Đà Nẵng 579.218 triệu đồng; TP.Hải Phòng 2.189.112 triệu đồng; tỉnh Hải Dương 1.686.382 triệu đồng; tỉnh Bình Dương 192.474 triệu đồng; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 259.544 triệu đồng; tỉnh Đồng Nai 431.477 triệu đồng; tỉnh Gia Lai 285.321 triệu đồng; tỉnh Hà Tĩnh 1.447.123 triệu đồng; tỉnh Nam Định 1.852.614 triệu đồng; tỉnh Nghệ An 3.062.318 triệu đồng; tỉnh Ninh Bình 1.119.511 triệu đồng...
Tùng Anh
“Tạp chí BHXH”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây