Dự thảo hướng dẫn điều chỉnh tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH

Thứ sáu - 16/11/2018 15:10 106
Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH của NLĐ.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Dự thảo dự kiến quy định áp dụng với các đối tượng gồm: Thứ nhất, NLĐ làm nghề, công việc trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐ-TB&XH ban hành (gọi tắt là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm); đồng thời có tham gia BHXH trong thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nêu trên. Thứ hai, người sử dụng lao động của NLĐ nêu trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ BHXH của NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.  
Cụ thể nguyên tắc điều chỉnh dự kiến được thực hiện như sau: Chỉ thực hiện đối với NLĐ thực tế làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhưng tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH của họ ghi chưa đúng tên nghề, công việc mà họ làm.
Việc xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm căn cứ vào các nội dung sau: Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc; các chế độ, chính sách đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng cho NLĐ trong thời gian làm các nghề, công việc ghi trong sổ BHXH (chẳng hạn như tiền lương, bồi dưỡng bằng hiện vật, nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản…).
Theo dự thảo, người sử dụng lao động có trách nhiệm đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Điều 98 của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, khi phát hiện sự việc hoặc khi có đề nghị của NLĐ (bao gồm cả người đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc khác) về việc trong sổ BHXH ghi chưa đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Khi cơ quan BHXH từ chối điều chỉnh, nếu người sử dụng lao động có các căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì gửi văn bản đề nghị công nhận là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm về bộ chủ quản hoặc tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước trực tiếp quản lý, để các cơ quan trên kiểm tra, rà soát, thống nhất các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành, lĩnh vực quản lý, có ý kiến đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, giải quyết. Trường hợp, người sử dụng lao động không có bộ chủ quản hoặc không thuộc tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước thì gửi văn bản đề nghị về Sở LĐ-TB&XH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Trong văn bản đề nghị công nhận làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định nêu trên phải nêu lý do ghi trong sổ BHXH chưa đúng với tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được Bộ LĐ-TB&XH ban hành; đồng thời gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh có căn cứ xác định nghề, công việc ghi trong sổ BHXH là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm:
Thứ nhất, bảng tổng hợp nghề, công việc đã ghi trong sổ BHXH và tên nghề, công việc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tương ứng; kèm theo mô tả đặc điểm điều kiện lao động của từng nghề, công việc.
Thứ hai, bảng tổng hợp những người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị ghi chưa đúng tên nghề, công việc trong sổ BHXH; kèm theo các chế độ, chính sách được áp dụng cho NLĐ và các tài liệu khác liên quan (nếu có) để chứng minh là người lao động thực tế có làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Thứ ba, đơn của NLĐ có chữ ký của NLĐ, đóng dấu xác nhận của người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Hiện dự thảo Thông tư này đang được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ này. Thời hạn lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư được thực hiện từ ngày 07/11/2018 đến ngày 07/01/2019.
PV
 “Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây