BHXH Việt Nam: Hướng dẫn quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Thứ sáu - 15/03/2019 09:40 79
Thực hiện quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ; Thông tư số 26/2017/TT- BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 265/BHXH-CSXH ngày 24/01/2019 hướng dẫn Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

(Ảnh minh họa)
Theo đó, trong Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 22, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ; khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển cho Phòng Chế độ BHXH, gồm: Quyết định hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Phòng Chế độ BHXH (BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhận hồ sơ từ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính chuyển đến, đủ điều kiện giải quyết thì lập Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bản điện tử (theo Mẫu số C90-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT- BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính) trình lãnh đạo phê duyệt để chuyển đến Phòng Kế hoạch - Tài chính; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì lập văn bản kèm theo danh sách những trường hợp không đủ điều kiện (theo Mẫu đính kèm) trình lãnh đạo phê duyệt để trả lại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính để trả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thời hạn thực hiện tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Phòng Kế hoạch - Tài chính (BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) căn cứ Danh sách C90-HD do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến, chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị sử dụng lao động; thời hạn thực hiện tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận Danh sách. Đồng thời, thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định.
Tùng Anh
'Tạp chí Bảo hiểm xã hội'
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây