BHXH Việt Nam đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Thứ ba - 20/08/2019 13:59 51
Qua 7 tháng năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và đơn vị sử dụng lao động.
 
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiểm tra hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống CNTT.
Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ban hành các Quyết định công bố thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.
Tiếp tục duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tiếp tục vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả. 
Ban hành Quyết định số 806/QĐ-BHXH ngày 27/6/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của BHXH Việt Nam.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố hiểu đúng, thống nhất về mẫu biểu báo cáo để thực hiện mục tiêu “Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH (A2)” trong Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ; triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính…
Đặc biệt, Ngành tiếp tục hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH (Datawarehouse); Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Hệ thống tin nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam và tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT; hệ thống tự động nhắn tin thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh; Hệ thống Thu nộp, chi trả điện tử BHXH…
Thực hiện điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ theo các văn bản, quy định mới như phần mềm: Xét duyệt chính sách; Quản lý thu, sổ thẻ; Cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình; Kế hoạch toán tập trung; Quản lý văn bản và điều hành; Quản lý nhân sự; Hệ thống giao dịch điện tử BHXH; Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT; vận hành thử nghiệm fanpage BHXH Việt Nam trên mạng xã hội Facebook.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc số hóa, gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử giữa các đơn vị trong phạm vi Ngành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; gửi, nhận, phát hành văn bản điện tử với Bộ, Ngành trên trục liên thông theo Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 9/4/2019 của Văn phòng Chính phủ; kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ.
Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp tục triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu trả sổ BHXH cho người lao động, dữ liệu hộ gia đình và cấp thẻ BHYT cho người tham gia theo mã số BHXH; từng bước thực hiện kết nối, liên thông với dữ liệu thu, cấp sổ thẻ; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn.
Trong cải cách hành chính, BHXH Việt Nam đề ra nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2019 tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH  và trên trục liên thông của Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH./.
Thái Dương
 “Tạp chí BHXH”
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây