BHXH Châu Thành A tăng cường tham mưu địa phương về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019

Thứ sáu - 22/03/2019 10:42 124
Thực hiện tốt công tác chính sách BHXH, BHYT sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2019.
Vừa qua, BHXH huyện phối hợp các Ngành liên quan tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND, ngày 14/3/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện về tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân năm 2019.Theo đó, nội dung kế hoạch đề ra:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về cải cách chính sách BHXH"; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 26/9/2016 về việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/09/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành A “về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành A”, Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Huyện ủy Châu Thành A về nhiệm vụ công tác năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 theo đó tập trung phân đấu trong năm 2019 tỷ lệ người dân trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện tăng 33,37% so cùng kỳ và tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT trên địa bàn huyện đạt 90.350/104.967 dân số, chiếm tỷ lệ bao phủ 86,07% tổng dân số. 
Ngoài ra  Kế hoạch cũng đề các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm là :
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời, xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, tăng cường công tác chỉ đạo cũng như tích cực phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện và các ngành có liên quan trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT và nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia BHYT; làm rõ lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với người dân, cách thức tham gia, thông qua các đại lý thu BHYT,… Công tác tuyên truyền, vận động đối thoại trực tiếp người dân tham gia BHYT cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân, người lao động, phụ huynh học sinh, hội viên, hội đoàn thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập huấn chính sách BHXH, BHYT,…
3. Củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB): Việc triển khai chính sách BHYT phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng KCB, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT tại các cơ sở KCB: nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày điều trị một cách hợp lý, cung cấp thuốc cho người bệnh có thẻ BHYT theo hướng đáp ứng nhu cầu KCB, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý,...
 
Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT luôn được địa phương quan tâm
Với sự quyết tâm cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng trong năm 2019 huyện sẽ hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, góp phần thực thắng lợi chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020./.
Hồng Châu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây