Kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2017

Thứ sáu - 20/01/2017 13:49 104

Nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật đối với các đơn vị sử dụng lao động; đồng thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các cơ sở khám chữa bệnh; giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và ngăn ngừa tình trạng thụ hưởng các chế độ BHXH không đúng quy định, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 103/QĐ-BHXH ngày 12/01/2017 của BHXH Việt Nam về kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2017. Theo đó, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, thanh tra công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; Thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có vượt trần, vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Kiểm tra về công tác chi trả các chế độ BHXH.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam giao BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2017. Đối với BHXH tỉnh Hậu Giang, tổng số đơn vị kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành được BHXH Việt Nam giao trong năm 2017 là 116 đơn vị. Trong đó, thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN  là 30 đơn vị. Thực hiện kiểm tra đối với nội bộ cơ quan BHXH là 4 đơn vị; đối với đơn vị sử dụng lao động là 45 đơn vị; đối với cơ sở khám chữa bệnh là 5 đơn vị; đại lý thu, đại diện chi trả là 8 đơn vị và 24 đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành.

Căn cứ kế hoạch BHXH Việt Nam giao Phòng Thanh tra kiểm tra chủ động tham mưu Giám đốc về kế hoạch thực hiện kiểm tra, thanh tra tại các đơn vị. Trong đó, quy định cụ thể về số lượng các đơn vị thực hiện trong quý; các đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành trong năm 2017./.

Chí Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây