Hướng dẫn triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2019

Thứ năm - 30/05/2019 16:39 140
Ngày 22/5/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang đã có Công văn số 439/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2019.
   
Phụ nữ BHXH Hậu Giang tự tin, duyên dáng, giỏi việc nước đảm việc nhà
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2011 - 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và BĐG, cần triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2019 như sau:
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện, quán triệt tới toàn thể viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác VSTBPN và BĐG phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. 
2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về VSTBPN và BĐG. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền thúc đẩy BĐG trong các lĩnh vực. 
- Tổ chức thực hiện Tháng hành động năm 2019, thời gian từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019, phổ biến các thông điệp của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin tại đơn vị, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền (hướng dẫn sau khi BHXH Việt Nam có công văn chỉ đạo). 
- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại đơn vị để đăng trên Trang điện tử BHXH tỉnh.
3. Tổ chức hoặc lồng ghép trong nội dung các buổi tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao các nội dung liên quan đến chủ đề BĐG, VSTBPN. Nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho nữ viên chức, người lao động; khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động VSTBPN và BĐG.
4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhằm tạo động lực cho phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân ái. 
5. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình tới toàn thể viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBPN; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ phát huy năng lực và phát triển trên mọi vị trí công tác.
7. Kịp thời quan tâm, gặp gỡ, động viên, huy động các nguồn lực để hỗ trợ viên chức và người lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.
8. Đề nghị khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cả trong các hoạt động tại đơn vị và tại cộng đồng.
9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 
10. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về VSTBPN và BĐG.
Trên cơ sở nội dung trên, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ kêu gọi các đơn vị có trách nhiệm triển khai cụ thể cho viên chức và người lao động tại đơn vị mình. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn đơn vị thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực./.
Mỹ Như
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây