Chế độ hưu trí đối với nữ cán bộ xã (chuyên trách hoặc bán chuyên trách)

Thứ sáu - 12/05/2017 14:30 126

Từ ngày 01/01/2016, nữ cán bộ xã (CBX) không chuyên trách là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) với mức đóng BHXH hàng tháng là 22% mức lương cơ sở. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 14%, người lao động đóng bằng 8% vào quỹ hưu trí tử tuất. Và đối với nữ CBX bao gồm chuyên trách và không chuyên trách (gọi tắt là nữ CBX) điều kiện nghỉ hưu cũng được mở rộng tạo điều kiện cho người lao động được thụ hưởng chế độ. BHXH tỉnh Hậu Giang xin thông tin về chế độ hưu trí đối với nữ CBX để người lao động được biết như sau:

1. Về tuổi đời để nghỉ hưu: 55 tuổi.

2. Về thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH bắt buộc.

Thời gian để xác định lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.

Ví dụ: Bà A công tác ngành giáo dục, sau đó chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội phụ nữ  xã. Đến tháng 5/2017 có 17 năm công tác và đủ 55 tuổi thì bà đủ điểu kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

b) Thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng BHXH bắt buộc.

3. Cách tính tỷ lệ:

- 15 năm đầu bằng = 45%;

- Sau đó thêm mỗi năm = 2%.

Nếu lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở thì không được bù bằng lương cơ sở.

4. Thời điểm hưởng lương hưu sau khi đủ điu kiện về thời gian đóng BHXH:

- Tháng liền kề sau tháng nữ CBX đủ 55 tuổi.

- Đối với nữ CBX đã đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên và đủ 55 tuổi đang tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí bất kể thời gian nào khi có yêu cầu.

5. Các trường hợp không được tính nghỉ hưu theo điều kiện nêu trên:

- Nữ CBX có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên sau đó tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị khác (không phải xã, phường).

- Nữ CBX vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm trong đó thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm trở lên.

* Đối với trường hợp nữ CBX có 20 năm đóng BHXH trở lên mức hưởng tính như người lao động nữ bình thường:

- Nghỉ hưu trước 01/01/2018:

+ 15 năm đầu bằng = 45%;

+ Sau đó thêm mỗi năm = 3%.

- Nghỉ hưu từ  01/01/2018:

+ 15 năm đầu bằng = 45%;

+ Sau đó thêm mỗi năm = 2%.

Nếu lương hưu thấp hơn lương cơ sở được bù bằng lương cơ sở (trừ trường hợp thời gian cuối cùng đóng BHXH là đang tham gia BHXH tự nguyện)./.

Nguyễn Ngọc Trâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây