BHXH tỉnh Hậu Giang tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Thứ hai - 13/01/2020 17:01 81
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 05/11/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành được tổ chức thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng uỷ, Lãnh đạo BHXH tỉnh thường xuyên quán triệt đến công tác này và coi đây là động lực, đòn bẩy để động viên tinh thần hăng say công tác của công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.
Trong những năm qua, các phong trào thi đua được phát động triển khai có hiệu quả, các tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí đánh giá thi đua; triển khai thực hiện thống nhất đồng loạt từ tỉnh đến huyện và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể, cá nhân.
Công tác khen thưởng tại đơn vị đã có nhiều đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ; chất lượng và hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích; quan hệ giữa phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng gắn kết hơn, thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới xứng đáng được khen thưởng. Việc khen thưởng kịp thời đã góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ hơn.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để ghi nhận những đóng góp của tập thể và những cá nhân trong năm 2019 Giám đốc BHXH tỉnh đã tặng các danh hiệu thi đua: “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 20 tập thể, “Lao động tiên tiến” cho 181 cá nhân, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 29 cá nhân; tặng “Giấy khen” cho 06 tập thể và 55 cá nhân. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã đề nghị BHXH Việt Nam xét tặng các danh hiệu thi đua: “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 11 tập thể; “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” cho 01 tập thể; cũng như xét tặng “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam” cho 11 tập thể và 26 cá nhân (trong đó có 01 trường hợp xét đặc cách). Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đã đề nghị BHXH Việt Nam xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cho 04 cá nhân trong Ngành và 05 cá nhân Ngoài Ngành đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành BHXH. 
Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, trong thời gian tới BHXH tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tập trung hoàn thành đúng hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam được giao. Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại các đơn vị. Quan tâm, tạo điều kiện để các gương điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị khác học tập. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng trên cơ sở đánh giá thành tích, tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người và đúng thành tích. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý./.
Mỹ Như
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây