Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang công nhận 68 sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Thứ tư - 06/11/2019 09:56 115
Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 5045/BHXH-TĐKT ngày 16/12/2013 về việc công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua; Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở BHXH tỉnh đã tiến hành họp để xét đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 của công chức, viên chức và lao động hợp đồng (CCVC) trong toàn đơn vị.
Năm 2019, phòng Tổ chức cán bộ (thường trực của Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở) đã tiếp nhận 74 đơn đề nghị xét sáng kiến cấp cơ sở của công chức, viên chức và người lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: sáng kiến trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; sáng kiến trong tác nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ; sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào công việc,...
Sau khi lãnh đạo các phòng chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến báo cáo trình bày kết quả sáng kiến trước Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã thẳng thắn nhận xét, đánh giá, trao đổi, đề nghị các tác giả bổ sung các nội dung còn chưa rõ trong kết quả sáng kiến. Trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến cùng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng sáng kiến đã phân tích rõ những ưu điểm của từng sáng kiến thỏa mãn các điều kiện để được công nhận sáng kiến.
Theo quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở BHXH tỉnh Hậu Giang, sáng kiến được công nhận khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên tham dự họp Hội đồng.
Trong số 74 sáng kiến được báo cáo, có rất nhiều sáng kiến hay, thiết thực, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, điển hình như: Sáng kiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính “Giải pháp nâng cao tiếp nhận trả kết quả đối với các Doanh nghiệp qua dịch vụ Bưu chính công ích”; trong công tác công nghệ thông tin “Ứng dụng CNTT trong việc xác định tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT được tỉnh khác phát hành cho người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; trong công tác Giám định BHYT “Một số giải pháp quản lý dự toán chi khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, trong công tác tổ chức cán bộ “Giải pháp rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thẩm định sáng kiến cấp cơ sở tại BHXH tỉnh Hậu Giang”, trong công tác cấp sổ, thẻ “Giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ trên Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ” ... 
Bên cạnh những sáng kiến hay, có tính sáng tạo đã được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực thì vẫn còn một số sáng kiến có nội dung không mới; một số sáng kiến còn nặng về lý thuyết, chưa cụ thể; một số tên sáng kiến được tác giả đặt chưa phù hợp với bản chất sáng kiến và lĩnh vực áp dụng của sáng kiến…
Kết quả, có 68/74 sáng kiến cấp cơ sở đủ điều kiện đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định công nhận. Đây là cơ sở để các đơn vị thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân trong năm 2019./.
Mỹ Như
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây