Bảo hiểm xã hội Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Thứ năm - 21/02/2019 10:38 127
Thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang phát động thi đua trong toàn Ngành và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh Hậu Giang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2019, là năm bản lề ngành BHXH thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. Hòa với không khí thi đua chung của Ngành, BHXH Hậu Giang ban hành Công văn số  83/BHXH-TCCB ngày 23/01/2019 về việc phát động phong trào yêu nước năm 2019, đề ra những mục tiêu cụ thể như sau:
Một là, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi thấp hơn năm 2018.
Hai là, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định cho người lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, quỹ BHYT.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật tăng, giảm dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, biến động dân số trên địa bàn tỉnh; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.
Bốn là, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”. Chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Năm là, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Sở, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, trong việc rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Sáu là, rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 1049/KH-BHXH ngày 29/3/2018 của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Bảy là, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn vững mạnh; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc; đội ngũ CCVC Ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ CCVC trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Tám là, chủ động phát động, tổ chức kết hợp phong trào thi đua năm 2019 với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Kết thúc năm, căn cứ vào thành tích của tập thể và cá nhân đạt được để lựa chọn đại diện xuất sắc, tiêu biểu phù hợp, đề nghị BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam khen thưởng.
 
   Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2109
Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật cao, đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, góp phần cùng cả Ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019./.
Mỹ Như
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây