Thành phố Vị Thanh: Hệ thống chính trị vào cuộc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thứ năm - 27/06/2019 10:40 117
Chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng ta quan tâm sâu sắc và không ngừng hoàn thiện, đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của đất nước.
Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020”. Đến Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT.
Sau khi Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Vị Thanh đã triển khai Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Ngày 23/8/2018, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 186-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, song song đó cũng đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn thể đảng viên những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến toàn thể người dân theo tinh thần Nghị quyết 21/NQ-TW của Đảng đã đề ra, ngày 22/5/2019 Thành ủy Vị Thanh đã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân về BHYT trên địa bàn thành phố. Có thể khẳng định, Thành ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng về BHXH, BHYT.
 
Lãnh đạo thành phố tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân
Với mục tiêu hướng tới BHXH, BHYT toàn dân, đây vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chính quyền thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW. Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch 2669/KH-UBND để thực hiện Chương trình 186-Ctr/TU của Thành ủy, nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã được Nghị quyết 28-NQ/TW và Chương trình 186-Ctr/TU đề ra.
Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đã triển khai kế hoạch thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.
 Lãnh đạo phường IV đối thoại với người dân về BHXH, BHYT
Tại các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cũng đã quyết liệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về BHXH, BHYT. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp cho người dân địa phương hiểu sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; hiểu được vị trí và ý nghĩa của BHXH, BHYT trong an sinh xã hội. Đồng thời làm cho nhân dân hiểu đúng lộ trình thực hiện BHYT toàn dân và BHXH cho người lao động phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tin tưởng rằng, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT sẽ phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm an sinh xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước./.
Hương Thảo
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây