BHXH tỉnh Hậu Giang

https://haugiang.bhxh.gov.vn


Khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Những năm qua, BHXH tỉnh luôn đổi mới và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), đưa công tác TĐKT dần đi vào nề nếp.
 Công tác thi đua khen thưởng luôn được đơn vị chú trọng thực hiện
Ngày 27/02/2019, BHXH tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 187/BHXH-TCCB yêu cầu các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
Theo đó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung chính sau:
Một là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tổ chức quán triệt ý nghĩa, nội dung, mục tiêu thi đua, triển khai đến từng viên chức và người lao động của đơn vị.
Hai là, khuyến khích viên chức và người lao động từ những công việc hàng ngày đang làm suy nghĩ, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại lợi ích thiết thực tại đơn vị.
Ba là, thực hiện đúng các quy định tại Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Thường trực Hội đồng TĐKT BHXH tỉnh từ chối thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp tập thể và cá nhân nộp hồ sơ quá thời gian quy định, sai quy trình và báo cáo thành tích chưa thể hiện rõ thành tích xuất sắc tiêu biểu, chưa đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định.
Thực hiện tốt các nội dung trên sẽ phát huy vai trò của TĐKT, giúp công tác TĐKT thực sự là “đòn bẩy” tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.
Mỹ Như
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây