*11-12-2019* Huynh Kim Tien
Câu hỏi:
Em bị sót nhau thai thì được nghỉ bao nhiêu ngày ạ?
Trả lời:
Bạn Huynh Kim Tien thân mến!
Căn cứ Khoản 1 Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý.
Trường hợp của bạn, căn cứ theo thông tin bạn cung cấp, bạn bị sót nhau thai không thuộc vào các trường hợp nêu trên nên sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau căn cứ Khoản 1 Điều 100 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Thân chào bạn! 
 
*10-12-2019* Nguyễn Thị Kim Hằng, QL1A, Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Câu hỏi:
Hiện nay tôi đang công tác ở trường Tiểu học , với chức danh nhân viên hợp đồng 11 tháng. Nhưng sở giáo dục lấy mức lương tối thiểu vùng 4+ 7% lương qua đào tạo nghề là 3.250.000đ. Với mức lương này tôi phải đóng toàn bộ bảo hiểm là 32% và phần còn lại là lương thực lãnh. Vậy lương thực lãnh của tôi thấp hơn mức tối thiểu vùng. Tôi muốn bên người sd lao động làm như vậy có đúng luật bhxh không?
Trả lời:
Bạn Kim Hằng thân mến! Vấn đề Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời Bạn như sau:
1. Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động quy định tiền lương theo Khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2012 là “Tiền lương ghi trong Hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định…không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”. 
- Trách nhiệm của người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), như sau: 
+ Về đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN: tại Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động là 17,5 %.
+ Về đóng BHYT: Tiết a Điểm 1 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đóng trên tiền lương tháng của người lao động là 3%. 
+ Về đóng BHTN: Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 đóng trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN là 1%.
Như vậy, theo quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bằng 21,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động. 
- Trách nhiệm người lao động đóng bằng 10,5% (8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN).
Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang là hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020, kinh phí thực hiện từ nguồn cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách; Công văn số 1827/SGDĐT-PC-CTTT ngày 15/11/2019 của Sở Giáo dục tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, nội dung này không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH.
2. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắc buộc: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”. Trường hợp của Bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
Nếu có vấn đề chưa rõ Bạn liên hệ trực tiếp đơn vị nơi Bạn làm việc hoặc cơ quan chủ quản để được thông tin cụ thể./.
 
*10-12-2019* Nguyễn Thị Kim Hằng, Ấp Trường Khánh, xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Câu hỏi:
Em hiện là nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục hưởng lương 3.250.000 đồng/tháng (HĐ 11 tháng từ 01/09/2019 đến 31/07/2020). Và em phải đóng lại 34% trên tổng số định mức hỗ trợ để tham gia bảo hiểm xã hội và Công đoàn phí cho người lao động, cụ thể:
+ Trích 21,5% phần kinh phí tham gia BHXH đối với đơn vị sử dụng lao động gồm: 17% BH xã hội, 3% BH y tế, 1% BH thất nghiệp, 0,5% BH tai nạn lao động.
+ Trích 2% kinh phí công đoàn đối với đơn vị sử dụng lao động.
+ Trích 10,5% phần kinh phí tham gia BHXH đối với người lao động, gồm: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BH thất nghiệp. Vậy xin hỏi:
Cá nhân em phải đóng bảo hiểm như vậy đúng hay sai theo luật bảo hiểm
Nếu em không đóng các loại hình bảo hiểm như trên được hay không?
Trả lời:
Bạn Kim Hằng thân mến! Vấn đề Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời Bạn như sau:
1. Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động quy định tiền lương theo Khoản 1 Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2012 là “Tiền lương ghi trong Hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định…không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”. 
- Trách nhiệm của người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), như sau: 
+ Về đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN: tại Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động là 17,5 %.
+ Về đóng BHYT: Tiết a Điểm 1 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đóng trên tiền lương tháng của người lao động là 3%. 
+ Về đóng BHTN: Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 đóng trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN là 1%.
Như vậy, theo quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN bằng 21,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động. 
- Trách nhiệm người lao động đóng bằng 10,5% (8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN).
Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang là hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020, kinh phí thực hiện từ nguồn cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp ngân sách; Công văn số 1827/SGDĐT-PC-CTTT ngày 15/11/2019 của Sở Giáo dục tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, nội dung này không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH.
2. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắc buộc: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”. Trường hợp của Bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
Nếu có vấn đề chưa rõ Bạn liên hệ trực tiếp đơn vị nơi Bạn làm việc hoặc cơ quan chủ quản để được thông tin cụ thể./.
 
*28-11-2019* Lê Tấn Đạt, Hòa Lợi, Giồng Riềng, Kiên Giang
Câu hỏi:
Cho em hỏi, trước em làm ở công ty TNHH Lạc Tỷ II được gần 2 năm, sau đó em xin thôi việc và giao nộp lại sổ bảo hiểm xã hội cho công ty để chốt sổ và đưa giấy hẹn đến ngày nhận lại sổ bảo hiểm, hiện em đang làm tại cty khác ở xa và đang trong thời gian thử việc nên không thể nghĩ để về đúng hẹn để nhận lại sổ, vậy khoảng 1 tháng sau em xin cty nghĩ để về nhận lại sổ, nhưng trể ngày hẹn có bị làm sao không ạ?
Trả lời:
Chào bạn Lê Tấn Đạt!
Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời như sau:
Qua kiểm tra dữ liệu đang quản lý, sổ bảo hiểm xã hội của bạn đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang xác nhận sổ và đã trả về Công ty TNHH Lạc Tỷ II. Tuy nhiên, việc bạn nhận sổ bảo hiểm xã hội trễ ngày hẹn với Công ty TNHH Lạc Tỷ II là do sự thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Lạc Tỷ II, nên Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang không thông tin đến bạn được. Đề nghị bạn liên hệ với Công ty TNHH Lạc Tỷ II để được nhận sổ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Thân chào bạn! 
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay782
  • Tổng lượt truy cập362,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây