*12-06-2019* Câu hỏi của Lam Van Nhut, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Câu hỏi:
Cho em hỏi có bao nhiêu mức đóng bhxh tự nguyện và 1 tháng đóng bao nhiêu ạ.
Khi đăng kí bảo hiểm thất nghiệp thi bao lâu em mới được trợ cấp ạ
Trả lời:
    Bạn Nhựt thân mến! Vấn đề Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời Bạn như sau:
    1. Mức đóng, số tiền đóng BHXH tự nguyện:
Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (Hiện tại áp dụng 700.000 đồng theo Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.), sau đó cứ mỗi mức cộng thêm 50.000 đồng và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở (27.800.000 đồng). Cụ thể có 543 mức đóng và số tiền đóng như sau: 
(700.000đ; 750.000đ; 800.000đ; ........; 27.800.000đ) x 22% - Ngân sách NN hỗ trợ
    Từ ngày 01/01/2018, Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP cụ thể như sau: 
    - 30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo (700.000đ x 22% x 30% = 46.200đ).
    - 25% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo: (700.000đ x 22% x 25% = 38.500đ). 
    - 10% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác:  (700.000đ x 22% x 10% = 15.400đ). 
Nơi đóng BHXH tự nguyện: BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT (Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế và Bưu điện các xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
    2. Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:
    Căn cứ Khoản 1 Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp: "Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện"; Tổ chức BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp".
    Như vậy, tổng thời gian từ khi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khi nhận trợ cấp thất nghiệp 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ Bạn có thể liên hệ trực tiếp với BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT (Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế và Bưu điện các xã, phường, thị trấn); Trung tâm dịch vụ việc làm nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể./.
 
*20-05-2019* Câu hỏi của Giáp Văn Tỵ, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang
Câu hỏi:
- Tôi là thương binh được cấp BHYT không biết lý do gì mà từ năm 2018 đến nay phòng lđtbxh long không cấp nữa. Hay BHXH hâu giang tự ý cắt BHYT của tôi. Mong BHXH hâu giang xem xét.
- Tôi hiện cư trú số 82 đường Phạm Văn Nhờ , phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang. Tôi là thương binh do phòng LĐTBXH Long Mỹ quản lý, nhưng không hiểu lý do gì mà từ năm 2018 cho tới nay không được cấp BHYT. Vậy do BHXH Hậu giang tự cắt hay do phòng LĐTBXH Long Mỹ cắt. Rất mong được BHXH Hậu giang giải quyết thắc mắc của tôi. Phòng LĐTBXH Long mỹ phải nộp thẻ BHYT cũ {BHYT 2015-2017} thẻ BHYT đã hết hạn tôi đã bỏ mất rồi, lý do thẻ BHYT không ghi phải giữ lại khi hết hạn sd.
Trả lời:
Kính gửi: Ông Giáp Văn Tỵ - Vấn đề ông hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang trả lời Ông như sau:
Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, trường hợp của Ông Ngành Lao động Thương binh & Xã hội đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo đối tượng "Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng" liên tục từ ngày 01/10/2012 đến nay, và đã được gia hạn giá trị sử dụng thẻ đến ngày 31/12/2020, mã thẻ BHYT CK2939321761408 do BHXH Thị xã Long Mỹ quản lý theo phân cấp quản lý của cơ quan BHXH.
Thẻ BHYT của Ông được BHXH Thị xã Long Mỹ cấp đổi theo mã số BHXH từ ngày 01/01/2018 và bàn giao cho Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Thị Xã Long Mỹ. Đề nghị Ông liên hệ Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Thị Xã Long Mỹ để nhận thẻ BHYT, trường hợp thẻ BHYT bị mất Ông đến BHXH Thị Xã Long Mỹ, BHXH tỉnh Hậu Giang, hoặc BHXH các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để được cấp lại thẻ BHYT theo đúng quy định. 
Nếu có vấn đề chưa rõ Ông liên hệ trực tiếp với BHXH Thị Xã Long Mỹ (số điện thoại 02933.871060) để được thông tin cụ thể./.
 
*01-04-2019* Câu hỏi của Phạm Ngọc Lọc, Châu Thành A, Hậu Giang
Câu hỏi:
- E chào ban lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh Hậu Giang..e tham gia bảo hiểm đươc 2 năm 11 tháng..vậy khi lãnh tiền BHXH 1 lần thì tiền trợ giá được tính như thế nào và điều kiện lãnh ra sao.
- E chào anh( chị) em tên lọc..e có 1 câu hỏi xin a chị giải đáp dùm e.....hiện nay e tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm 11 tháng...theo e biết thì khoảng 1 năm sau thi e mới được nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần...vậy khi em nhận tiền bảo hiểm xã hội thì mức trợ giá có được cộng vào luôn hay không....và điều kiện để được hưởng tiền trợ giá là như thế nào.....e cám ơn!
Trả lời:
Bạn Phạm Ngọc Lọc thân mến! 
Căn cứ Khoản 2 Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 quy định “Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.”
Trường hợp của bạn hỏi, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần sẽ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. Việc điều chỉnh sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khi giải quyết hồ sơ cho bạn. Trường hợp thời điểm giải quyết mà Chính phủ chưa ban hành chỉ số giá tiêu dung, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết theo mức lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, sau đó thực hiện điều chỉnh và cho người lao động truy lĩnh số tiền chênh lệch khi chỉ số giá nêu trên được Chính phủ ban hành.  
Xin chân thành cám ơn bạn! 
*01-04-2019* Câu hỏi của Nguyễn Thanh Liêm, Trường THPT Nguyễn Minh Quang, thị xã Ngã Bảy
Câu hỏi:
1. Tôi dạy học tại trường THPT Nguyễn Minh Quang, tôi sinh ngày 22/6/1961. vậy xin BHXH cho tôi biết chính thức ngày tháng tôi sẽ về hưu. xin cảm ơn.
2. Tôi muốn biết đến thời điểm này số năm đóng BHXH của tôi. Đến tháng 6/2021 thì số năm đóng BHXH và tiền lương của tôi được tính như thế nào? Tôi muốn biết, đến thời điểm này tôi đã đóng bảo hiểm được bao nhiêu năm. Vì tháng 6/2021 tôi nghỉ hưu, mức lương hưu của tôi được tính là bao nhiêu?
Trả lời:
Ông Nguyễn Thanh Liêm thân mến! 
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTB&XH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định thời điểm nghỉ hưu như sau: “ Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.”
Trường hợp của Ông, Ông sinh ngày 22/6/1961 thì thời điểm hưởng lương hưu của ông sẽ được xác định là ngày 01/7/2021.
Với nội dung ông hỏi về thời gian đóng và cách tính lương hưu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang xin trả lời như sau:  
1. Về thời gian đóng BHXH: 
Căn cứ hồ sơ đang quản lý tại BHXH tỉnh Hậu Giang thể hiện: Ông Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 22/6/1961, mã số BHXH: 5496029211 có thời gian tham gia BHXH từ tháng 12/1990 đến tháng 3/2019 là 28 năm 04 tháng. Tính đến tháng 6/2021, nếu Ông tham gia liên tục thì tổng thời gian tham gia BHXH của Ông là 30 năm 07 tháng. Ông có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, địa chỉ Website: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx .
2. Về nội dung Ông hỏi mức lương hưu của Ông sẽ được nhận khi về hưu, BHXH tỉnh Hậu Giang chưa thể trả lời chính xác được cho Ông tại thời điểm này. Nguyên nhân là do mức lương hưu của người lao động được tính dựa trên mức đóng BHXH và thời gian đóng BHXH. Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ.
Tuy nhiên, cơ quan BHXH xin thông tin cho Ông cách tính lương hưu khi Ông về hưu trong năm 2021 như sau:
    - 19 năm đầu tính bằng 45%.
    - Từ năm thứ 20 trở đi mỗi năm sẽ tính bằng 2%.
Mức lương hưu tối đa người lao động được hưởng là 75% tương đương với 34 năm đóng BHXH. Với 34 năm 07 tháng, khi về hưu Ông sẽ được tỷ lệ là 69%.
Và thời điểm Ông bắt đầu tham gia BHXH là tháng 12/1990, nên lương bình quân để tính hưởng chế độ hưu trí cho Ông là lương bình quân 5 năm cuối trước khi Ông nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
Nếu có vấn đề chưa rõ Ông liên hệ trực tiếp với BHXH nơi đơn vị Ông đóng BHXH để được thông tin cụ thể./.
Xin chân thành cám ơn ông!
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay372
  • Tổng lượt truy cập264,537
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây