Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của BHXH Việt Nam

Hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp (gồm 02 video) :

Hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp 1/2:

Hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp 2/2:

BHXH Việt Nam - 15 năm xây dựng và phát triển


Lên đầu trang