VĂN BẢN PHÒNG GIÁM ĐỊNH

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
141/BHXH-CNTT
09/02/2018
V/v bổ sung 02 hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
Văn bản 1580/BHXH-GĐBHYT
31/10/2017
V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018
1571/BHXH-GĐBHYT
30/10/2017
V/v bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH
1391/BHXH-GĐBHYT
13/09/2017
Văn bản 1391/BHXH-GĐBHYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
295/BHXH-GĐBHYT
08/03/2017
Văn bản 295/BHXH-GĐBHYT V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015
842/BHXH-GĐBHYT
24/11/2016
Văn bản 842/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017
669/BHXH-GĐBHYT
19/11/2015
Văn bản 669/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016
539/BHXH-GĐBHYT
28/11/2014
Văn bản 539/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2015

[1]  
Lên đầu trang