VĂN BẢN P.CHẾ ĐỘ BHXH

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
860/BHXH-CĐBHXH
05/09/2018
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT
196/BHXH-CĐBHXH
02/03/2018
V/v phối hợp thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1696/BHXH-CĐBHXH
20/11/2017
V/v triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

[1]  
Lên đầu trang