VĂN BẢN PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
626/BHXH-CST
28/06/2018
V/v tiếp nhận và thanh toán chi phí KCB đối với trường hợp không in lại thẻ BHYT khi đã được cấp theo mã số BHXH
340/BHXH-CST
20/04/2018
V/v in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN năm 2017
244/BHXH-CST
15/03/2018
V/v tiếp nhận và thanh toán chi phí KCB đối với người tham gia BHYT đã được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH

[1]  
Lên đầu trang