VĂN BẢN PHÒNG THU

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
866/BHXH-QLT
07/09/2018
V/v thẻ BHYT hết giá trị khi đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHYT
763/BHXH-QLT
13/08/2018
V/v thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam
594/BHXH-QLT
28/06/2018
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018
245/BHXH-QLT
15/03/2018
V/v giải quyết trường hợp một người đồng thời thuộc 02 nhóm đối tượng tham gia BHYT
56/BHXH-QLT
18/01/2018
V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN
1856/BHXH-QLT
20/12/2017
V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH tự nguyện từ 01/01/2018
1676/BHXH-QLT
16/11/2017
V/v lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 theo mã số BHXH

[1]  
Lên đầu trang