VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
888/QĐ-BHXH
16/7/2018
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4782/BHXH-CNTT
27/10/2017
V/v bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH
595/QĐ-BHXH
14/04/2017
Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
816/QĐ-BHXH
23/05/2017
Quyết định 816/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2159/BHXH-BT
01/06/2017
Văn bản 2159/BHXH-BT V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
2144/TB-BHXH
31/05/2017
Thông báo 2144/TB-BHXH Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2017
2158/BHXH-DVT
01/06/2017
Văn bản 2158/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT
2285/BHXH-PC
09/06/2017
Văn bản 2285/BHXH-PC V/v đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống "Một cửa điện tử tập trung"
1854/TB-BHXH
18/05/2017
Thông báo 1854/TB-BHXH Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị Giao ban tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội quý I năm 2017
Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam
5379/BHXH-TCKT
30/12/2016
Văn bản 5379/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn phí cấp lại, đổi thẻ BHYT
5276/BHXH-CSYT
28/12/2016
Văn bản 5276/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng

[1]  2  3  4  5  6    Tiếp
Lên đầu trang