VĂN BẢN CỦA TỈNH

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
845/TB-BHXH
31/08/2018
Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
110/QĐ-BHXH
14/06/2018
Về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
298/TB-BHXH
30/03/2018
Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử
DS-DLT
24/01/2018
Thống kê địa chỉ các điểm thu, đại lý thu trên địa bàn tỉnh
278/BHXH-TN&TKQTTHC
26/03/2018
V/v gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu điện
01/QĐ-BHXH
02/01/2018
V/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
35/TB-BHXH
12/01/2018
V/v quyét chữ ký trong phần mềm để in bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội
1880/TB-BHXH
29/12/2017
V/v giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm, điều động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
1876/BHXH-VP
27/12/2017
V/v thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018
1668/KH-BHXH
13/11/2017
Kế hoạch Triển khai thực hiện nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
1518/KH-BHXH
18/10/2017
Kế hoạch Triển khai áp dụng bộ công cụ tập trung chính sách bảo hiểm xã hội
1331/BHXH-CST
28/08/2017
Văn bản 1331/BHXH-CST V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH

[1]  2  3  4  5    Tiếp
Lên đầu trang