Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
54/TB-VP
12/12/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 11 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
51/TB-VP
08/11/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 10 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
49/TB-VP
09/10/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017
45/TB-VP
28/08/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành 4 tháng cuối năm 2017
42/TB-VP
08/08/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 07 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2017
39/TB-VP
11/07/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
36/TB-VP
09/06/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 05 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 06 năm 2017
31/TB-VP
09/05/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 04 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2017
29/TB-BHXH
03/05/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu tháng 05/2017
25/TB-VP
12/04/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban quý I và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2017
10/TB-VP
07/02/2017
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 01 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2017
63/TB-VP
05/12/2016
Thông báo 63/TB-VP Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 11 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2016

[1]  2    Tiếp
Lên đầu trang