VĂN BẢN DỰ THẢO

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Dự thảo
Dự thảo Văn bản Về việc đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo
KẾ HOẠCH Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020
Dự thảo
KẾ HOẠCH Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2016
Dự thảo
KẾ HOẠCH Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016
Dự thảo
CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo
TỜ TRÌNH V/v tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo
DỰ THẢO KẾ HOẠCH Thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020

[1]  
Lên đầu trang