VĂN BẢN KHÁC

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
1802/BHXH-CV
14/09/2016
Văn bản 1802/BHXH-CV V/v thông báo sổ BHXH bị mất đề nghị cấp lại
573/BHXH-TSTKT
25/08/2016
Văn bản 573/BHXH-TSTKT V.v thông báo hủy sổ BHXH
1559/BHXH-CĐBHXH
12/09/2016
Văn bản 1559/BHXH-CĐBHXH V/v thông báo mất phôi C65-HD1 không còn giá trị sử dụng
1303/BHXH-CST
15/09/2016
Văn bản 1303/BHXH-CST V/v đề nghị xác nhận hưởng chế độ BHXH, BHTN
512/BHXH-CST
07/9/2016
Văn bản 512/BHXH-CST V/v thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
253/CV-BHXH
08/09/2016
Văn bản 253/CV-BHXH V/v mất sổ BHXH
51/BHXH
09/09/2016
Văn bản 51/BHXH V/v sổ BHXH của người lao động bị mất không còn giá trị sử dụng
524/BHXH-CST
06/09/2016
Văn bản 524/BHXH-CST V/v thông báo sổ BHXH không còn giá trị sử dụng
1164/BHXH-CST
17/08/2016
Văn bản 1164/BHXH-CST V/v đề nghị xác nhận hưởng chế độ BHXH, BHTN
99/BHXH-CST
29/08/2016
Văn bản 99/BHXH-CST V/v thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
507/BHXH-TSTKT
26/07/2016
Văn bản 507/BHXH-TSTKT V/v thông báo hủy sổ BHXH
808/BHXH-CST
17/06/2016
Văn bản 808/BHXH-CST V/v thông báo sổ BHXH không còn giá trị sử dụng

[1]  2  3  4  5  6    Tiếp
Lên đầu trang