VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN

Theo Số / Ký hiệu   Theo Trích yếu

 

Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
752/BHXH-QLT
09/08/2018
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT HSSV năm 2018
55/QĐ-BHXH
28/02/2018
Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
1882/BHXH-QLT
29/12/2017
V/v đóng BHXH. BHYT. BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN
1729/BHXH-CST
30/11/2017
V/v thông báo số điện thoại đầu mối của Tổ công tác giải đáp các vấn đề liên quan cấp và quản lý thẻ BHYT
903/UBND-KGVX
08/06/2017
Văn bản 903/UBND-KGVX V/v tăng cường quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT
10/TB-VP
07/02/2017
Thông báo 10/TB-VP Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 01 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 02 2017
01/BHXH-CĐBHXH
11/01/2016
Văn bản số 01/BHXH-CĐBHXH V/v đăng tải thông tin cơ sở KCB được cấp GCN
908/BYT-BH
22/02/2016
Văn bản 908/BYT-BH V/v hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT
73/VP.UBND-VX
12/01/2016
Văn bản 73/VP.UBND-VX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ
2211/SYT
31/12/2015
Văn bản 2211/SYT V/v hướng dẫn thông tuyến KCB BHYT năm 2016
04/CT-UBND
07/08/2015
Chỉ thị 04/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
15/05/2015
Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

[1]  2  3  4  5  6    Tiếp
Lên đầu trang