CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Đối với trường hợp tai nạn lao động:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động.

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

- Bản sao Biên bản tai nạn giao thông trong Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động.

- Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú trong Trường hợp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc được xác định là tai nạn lao động.

2. Đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05A-HSB);

- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập (bản sao). Trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản;

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là Giấy khám bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao) hoặc Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp (bản chính hoặc bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

Ngoài quy định tại mục a, b nêu trên nếu giải quyết chế độ trợ cấp TNLĐ-BNN giám định tổng hợp còn có thêm Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng GĐYK.

3. Người lao động bị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát nộp hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội nơi cư trú, gồm:

-  Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát (bản chính hoặc bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa.

4. Đối với người được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn làm việc, nộp hồ sơ tại bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đang đóng Bảo hiểm xã hôi:

- Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính hoặc bản sao);

- Vé tàu, xe đi và về (nếu có).

­Nếu còn đang làm việc thì nộp cho người sử dụng lao động; Nếu đã nghỉ việc thì nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú.


Các biểu mẫu cần tải về: mẫu 5A-HSB

Lên đầu trang