Hồ sơ thẻ BHYT

1. Đối tượng được Ngân sách Nhà Nước đóng, hỗ trợ hoặc quỹ BHXH đóng BHYT:

Thành phần hồ sơ:

a) Hai (2) bản danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...): kèm theo giấy tờ chứng minh.

2. Hồ sơ đối tượng tự nguyện tham gia BHYT:

Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu A03-TS);

b) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.

3. Hoàn trả tiền đóng:

3.1. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

Thành phần hồ sơ:

Đơn của thân nhân người tham gia (mẫu D01-TS).

3.2. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó được tham gia theo nhóm đối tượng khác:

Thành phần hồ sơ:

a) Đơn của người tham gia (mẫu D01-TS).

b) Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

4. Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất; được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Người được cấp lại hoặc được đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b -TS), kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ.

b) Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS),

c) Thẻ BHYT (nếu trường hợp: hỏng, sai thông tin).

d) Bản sao giấy tờ liên quan đến để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.


Các biểu mẫu cần tải về: mẫu D03-TS, mẫu D01-TS, mẫu A03-TS, mẫu D01b-TS

 

Lên đầu trang