THÔNG TIN BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Danh sách công chức, viên chức trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (5-2-2018)

BÁO CÁO Kết quả công tác quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2016 (7-12-2016)

BÁO CÁO Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (7-12-2016)

BÁO CÁO Kết quả công tác quý I và nhiệm vụ quý II năm 2016 (7-12-2016)

Văn bản 223/BHXH-VP V/v chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (7-12-2016)

[1]  
Lên đầu trang