VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM

Ký hiệu
888/QĐ-BHXH
Ngày ban hành
16/7/2018
Người ký
Trần Đình Liệu
Trích yếu
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành
BHXH Việt Nam
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

V/v bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH (30-10-2017)

Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (30-8-2017)

Quyết định 816/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (19-6-2017)

Văn bản 2159/BHXH-BT V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới (19-6-2017)

Thông báo 2144/TB-BHXH Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2017 (19-6-2017)

Văn bản 2158/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT (19-6-2017)

Văn bản 2285/BHXH-PC V/v đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" (19-6-2017)

Lên đầu trang