VĂN BẢN P.CHẾ ĐỘ BHXH

Ký hiệu
196/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành
02/03/2018
Người ký
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trích yếu
V/v phối hợp thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT (7-9-2018)

V/v triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (29-11-2017)

Lên đầu trang