VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN

Ký hiệu
55/QĐ-BHXH
Ngày ban hành
28/02/2018
Người ký
Đặng Văn Nở
Trích yếu
Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT HSSV năm 2018 (10-8-2018)

V/v đóng BHXH. BHYT. BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN (29-12-2017)

V/v thông báo số điện thoại đầu mối của Tổ công tác giải đáp các vấn đề liên quan cấp và quản lý thẻ BHYT (1-12-2017)

Văn bản 903/UBND-KGVX V/v tăng cường quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT (19-6-2017)

Thông báo 10/TB-VP Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 01 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 02 2017 (8-2-2017)

Văn bản số 01/BHXH-CĐBHXH V/v đăng tải thông tin cơ sở KCB được cấp GCN (12-1-2017)

Văn bản 908/BYT-BH V/v hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT (12-4-2016)

Lên đầu trang