VĂN BẢN PHÒNG GIÁM ĐỊNH

Ký hiệu
141/BHXH-CNTT
Ngày ban hành
09/02/2018
Người ký
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trích yếu
V/v bổ sung 02 hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018 (1-11-2017)

V/v bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BHXH (31-10-2017)

Văn bản 1391/BHXH-GĐBHYT V/v đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT (13-9-2017)

Văn bản 295/BHXH-GĐBHYT V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 (8-3-2017)

Văn bản 842/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017 (25-11-2016)

Văn bản 669/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016 (20-11-2015)

Văn bản 539/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2015 (2-12-2014)

Lên đầu trang