VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu
01/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành
11/01/2016
Người ký
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trích yếu
Văn bản số 01/BHXH-CĐBHXH V/v đăng tải thông tin cơ sở KCB được cấp GCN
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (7-9-2018)

Về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (20-6-2018)

Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử (3-4-2018)

Thống kê địa chỉ các điểm thu, đại lý thu trên địa bàn tỉnh (30-3-2018)

V/v gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu điện (27-3-2018)

V/v ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (31-1-2018)

V/v quyét chữ ký trong phần mềm để in bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội (12-1-2018)

V/v giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm, điều động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (29-12-2017)

Lên đầu trang