LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018Ngày đăng: (12-10-2018)

THỨ HAI: Ngày 15/10/2018

- Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Ngọc Trâm – Trưởng phòng Chế độ BHXH, Bông – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018. Điểm tại Hội trường 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ BA: Ngày 16/10/2018

- Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến công tác lưu trữ năm 2018 và triển khai Phần mềm lưu trữ Hồ sơ điện tử Phiên bản 1.0. (Các phòng: Quản lý hồ sơ; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Công
nghệ thông tin và Văn phòng: Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng và các chuyên
viên liên quan. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác lưu trữ BHXH các huyện, tx, tp cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp với Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực huyện Long Mỹ về dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018; đ/c Bông – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, lãnh đạo BHXH huyện Long Mỹ cùng dự. (Giao Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện. Lái xe Định.

THỨ TƯ: Ngày 17/10/2018

- 08 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018. Mời Đại diện Lãnh đạo và 03 cán bộ Bưu điện tỉnh cùng dự. (Các phòng: Quản lý thu, Khai thác thu nợ: Lãnh đạo và các chuyên viên liên quan; Công nghệ Thông tin, Kế hoạch – Tài chính, Cấp Sổ thẻ, Giám định BHYT, Chế độ BHXH, Thanh tra-Kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên; BHXH các huyện, tx, tp: Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, Chuyên viên làm công tác thu nợ và chuyên viên kế toán cùng dự).

THỨ NĂM: Ngày 18/10/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Kỹ niệm 88 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018). Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp trao đổi một số nội dung vướng mắc trong công tác KCB BHYT (Phòng Giám định BHYT chuần bị nội dung và tài liệu). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 19/10/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang