LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018Ngày đăng: (8-10-2018)

THỨ HAI: Ngày 08/10/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp trao đổi một số nội dung về ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Thiên Tâm. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự họp trao đổi về việc tổ chức, biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: Ngày 09/10/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng lãnh đạo phòng KHTC đi thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018 tại BHXH TX Long Mỹ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Đoàn kiểm tra chi phí khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại TTYT TX Ngã Bảy.

THỨ TƯ: Ngày 10/10/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng lãnh đạo phòng KHTC đi thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018 tại BHXH huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 10 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. -13 giờ 30: dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh

THỨ NĂM: Ngày 11/10/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc với Lãnh đạo các phòng” Quản lý thu, Khai thác & Thu nợ, Thanh tra-Kiểm tra. Điểm tại phòng họp số 2.

- 14 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam, Lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân làm việc với Bí Thư Huyện ủy Châu Thành A về công tác khám chữa bệnh BHYT. Điểm tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy CTA.

THỨ SÁU: Ngày 12/10/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, Các Phó Giám đốc cùng Lãnh đạo các phòng, Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự họp Giao ban và xét thi đua khen thưởng Quý III/2018. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị Sơ kết công tác BHYT 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND TX Ngã Bảy.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang