LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018Ngày đăng: (2-10-2018)

THỨ HAI: Ngày 01/10/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBCCVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 14 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH. Điểm tại Phòng họp số 2.

THỨ BA: Ngày 02/10/2018

- 8 giờ 00: Giám đốc tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Lái xe Thành.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Lái xe Định.

THỨ TƯ: Ngày 03/10/2018

- 8 giờ 00: Giám đốc tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TX Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Bình, thị xã Long Mỹ. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Lái xe Thành.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. Lái xe Định.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Phương Quang - Phó phòng CNTT dự Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 04/10/2018

- 8 giờ 00: Giám đốc tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Nhà Văn hóa Thị trấn Búng Tàu. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Bình. Lái xe Thành.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ Khởi công Công trình trụ sở Vietinbank chi nhánh Hậu Giang. Đường 3/2, phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành A. Lái xe Định.

THỨ SÁU: Ngày 05/10/2018

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến. Lái xe Thành.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Trung Tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy. Lái xe Định.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang