LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018Ngày đăng: (24-9-2018)

THỨ HAI: Ngày 24/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh về tổ chức cuộc thi kỹ năng tuyên truyền, vân động người dân tham gia BHXH, BHYT, tham gia xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc với BHXH huyện Vị Thủy. Điểm tại BHXH huyện Vị Thủy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc với BHXH TP Vị Thanh. Điểm tại BHXH TP Vị Thanh.

THỨ BA: Ngày 25/9/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, Các Phó Giám đốc cùng Lãnh đạo các phòng dự buổi  làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh thông qua kết quả giám sát đối với Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Mời thành phần Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo Phòng Giám định BHYT làm việc với Thường trực Thị ủy Ngã Bảy về dự toán khám, chữa bệnh năm 2018. Điểm tại Phòng họp của thị ủy Ngã Bảy

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo Phòng Giám định BHYT làm việc với UBND thị xã Long Mỹ về tình hình thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ TƯ: Ngày 26/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 27/9/2018

- 08 giờ 30: Giám đốc, Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng và Văn phòng, Giám đốc, Phó giám đốc BHXH các huyện, TX, TP dự Hội nghị trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh Hậu Giang

THỨ SÁU: Ngày 28/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang