LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018Ngày đăng: (17-9-2018)

THỨ HAI: Ngày 17/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc đi công tác tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- 07 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phân công đ/c Thanh Phong – Phó Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra dự họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN của 20 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh HG. Điểm tại Phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

THỨ BA: Ngày 18/9/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 (theo quy chế hoạt động và nguyên tắc luân phiên của ASSA). Điểm tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Đến hết tuần).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (18-20/9)

THỨ TƯ: Ngày 19/9/2018

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Đ/c Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT dự họp trao đổi tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn TP Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Phân công đ/c Bông – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT báo cáo viên Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ Đoàn LLVT năm 2018. Điểm tại Hội trường Trường Chuyên THPT Vị Thanh.

THỨ NĂM: Ngày 20/9/2018

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng họp xử lý các điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 21/9/2018

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Quản lý Thu, Văn phòng; Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội thảo “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH với người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang