LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018Ngày đăng: (10-9-2018)

THỨ HAI: Ngày 10/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo Phòng Giám định BHYT dự họp với TTYT TX Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ BA: Ngày 11/9/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc đi kiểm tra, nắm tình hình khai thác phát triển đối tượng BHYT tại BHXH huyện Châu Thành; - 13 giờ 30: BHXH huỵện Châu Thành A. (các đ/c Thanh Liêm, Dũng Lâm cùng đi). Lái xe Thành.

8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. – 16 giờ 00: tiếp Lãnh đạo Ban Thu BHXH VN vào làm việc tại Hậu Giang.

THỨ TƯ: Ngày 12/9/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc đi kiểm tra, nắm tình hình khai thác phát triển đối tượng BHYT tại BHXH: huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. (các đ/c Thanh Liêm, Dũng Lâm cùng đi). Lái xe Thành.

07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc với Lãnh đạo Ban Thu BHXH VN vào làm việc tại Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c lãnh đạo Phòng Chế độ BHXH dự họp giải quyết chế độ tử tuất cho ông Tô Ngọc Lợi. Mời Lãnh đạo Sở LĐTBXH cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 13/9/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc đi kiểm tra, nắm tình hình khai thác phát triển đối tượng BHYT tại BHXH: huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy. (các đ/c Thanh Liêm, Dũng Lâm cùng đi). Lái xe Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 14/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2018. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Tỉnh ủy.

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang